Disclaimer

Door Mijn-Genea te gebruiken, hieronder wordt verstaan alles wat met deze site te maken heeft zoals bekijken, beheren, etc, stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan niet gegarandeerd worden dat de geboden informatie juist is. U kunt aan de inhoud van deze website dan ook geen rechten ontlenen en de samenstellers erkennen geen aansprakelijkheid voor enige schade die u zou kunnen lijden door af te gaan op de hier geboden informatie.

Mijn-Genea kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van persoonsvertrouwelijke gegevens welke door gebruikers van deze site zijn aangeleverd. De gebruikers zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneer u onjuistheden of schendingen constateert dient u contact op te nemen met de beheerder van de site. Mocht dit geen resultaat hebben, dan zal de websitebeheerder stappen ondernemen.